Szkolenia bhp – konieczność która procentuje

voltamax / Pixabay

Szkolenia bhp są niezwykle wrażym elementem, który obowiązkowo, musi odbyć się w każdej firmie ale i nie tylko. Pracodawca nie może bowiem zlecić pracownikowi wykonania żadnej czynności, bez zapoznania go z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie, które organizowane jest przed podjęciem pracy na danym stanowisku, nazywane jest szkoleniem wstępnym. Jego celem jest zapoznanie pracownika z obowiązującymi zasadami wykonywania zawodu oraz ostrzeżenie go o możliwych niebezpieczeństwach, jakie mogą mu zagrażać.

Wstępne szkolenie bhp złożone jest z części ogólnej, która składa się z ważnych przepisów zawartych w Kodeksie Pracy, zasad udzielenia pierwszej pomocy ale i również regulaminów, jakie obowiązują na danym stanowisku. Drugim elementem wstępnego szkolenia jest część stanowiskowa, która dostarcza natomiast informacji, odnośnie bezpiecznych metod wykonywania pracy. Pracodawcy organizują również szkolenia okresowe, pozwalające na uzupełnienie przez pracowników wiadomości z zasad bezpieczeństwa higieny pracy.
Szkolenia odbywające się właśnie w zakresie bhp są organizowane nie tylko w firmach ale i w innych jednostkach, czego przykładem mogą być uczelnie wyższe.

Możesz również polubić…