Opieka medyczna dla pracowników

valelopardo / Pixabay

Kiedy pracownik doskonale sprawdza się na danym stanowisku, pracodawca może zaoferować mu nie tylko wysokie wynagrodzenie, w celu dalszego kontynuowania przez niego pracy na danym stanowisku, ale i również służbowy samochód, czy też opiekę medyczną, która będzie finansowana właśnie ze środków pracodawcy.
To niezmiernie istotne udogodnienie, posiada jednak zarazem swoją drugą stronę. Istnieje bowiem obowiązek potrącenia zaliczki od tego przychodu na podatek dochodowy od osób fizycznych. Darmowa opieka medyczna dla pracowników może wiązać się również z obowiązkiem odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.
Uzyskane przez pracowników przychody ze stosunku pracy, stanowią o wymiarze składek na ubezpieczenia społeczne. Istnieją jednak szczególne przypadki, w których dany pracownik jest zwolnione z uiszczania takich składek, np. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w skutek choroby. Przychody, mające wpływ na składki na ubezpieczeń społecznych pracowników, są zarazem fundamentem do tego, by wyznaczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Organy podatkowe uznają, że nieodpłatna opieka medyczna jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, nie zależnie od wielu okoliczności.

Możesz również polubić…